AGLUTYNACJA

(język.)

w językoznawstwie tworzenie form gramatycznych poprzez dołączanie do wyrazu kolejnych cząstek (afiksów), posiadających tylko jedną funkcję znaczeniową.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama