Reklama

AIA

skrót nazwy szeregu organizacji i instytucji, m.in.: Międzynar. Akad. Astronautycznej, Amer. Instytutu Lotniczego, Amer. Instytutu Architektów.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama