AKADEMIE SZTUK PIĘKNYCH

wyższe uczelnie artyst. kształcące malarzy, rzeźbiarzy, grafików, architektów wnętrz i projektantów form przemysłowych, scenografów, fotografików artyst., konserwatorów dzieł sztuki, twórców tkanin artyst. Za pierwszą na świecie uchodzi szkoła dla malarzy i rzeźbiarzy zał. ok. 1490 we Florencji przez L. Medici oraz Accademia Viniciana zał. 1494 w Mediolanie; charakter szkoły, a zarazem korporacji artyst. miała zał. 1563 przez G. Vasariego Accademia della Arti del Disegno we Florencji, której członków mianował książę; na podobnych zasadach oparta była zał. 1577 w Rzymie Accademia di San Luca; wzorem dla wielu krajów była zał. 1648 w Paryżu Académie Royale de Peinture et la Sculpture; 1692 a.s.p. powstała w Wiedniu, 1696 w Berlinie, 1756 w Madrycie, 1757 w Petersburgu, 1760 w Monachium, 1768 w Londynie; w Polsce zalążki szkolnictwa artyst. pochodzą z pocz. XIX w. (ASP w Krakowie i Warszawie) obok nich rangę wyższych szkół plastycznych posiadają obecnie PWSSP w Poznaniu, Łodzi, Gdańsku (Sopocie) i Wrocławiu.

Reklama

Powiązane hasła:

ŚWIERZY, AKADEMIZM, ELŻBIETA, TARANCZEWSKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama