AKANIE

(język.) termin, jakim określa się wymowę nie akcentowanego o jako aj. rosyjskimbiałoruskim.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama