Reklama

AKCJA KATOLICKA

ruch katolików świeckich zmierzający do większego nasycenia życia publicznego wartościami chrześc.; wywodzi się z kat. ruchów społ. XIX w.; zapoczątkowany 1922 encykliką papieża Piusa XI Il fermo proposito; we Włoszech działalność odbywała się w ramach 4 stanów skupiających: mężczyzn, kobiety, młodzież męską i młodzież żeńską; A.K. przyjęła się w Hiszpanii, Francji, Belgii, Kanadzie i Ameryce Łac. oraz (1926-39) w Polsce; rodzaje działalności: odczyty, wspólne nabożeństwa, wycieczki, akcje charytatywne; organem prasowym w Polsce był "Ruch Katolicki"; gł. działacze: S. Adamski, W. Dymek, B. Kominek, F. Machay; po II woj. świat. początkowo w Polsce nie reaktywowana, pierwsze działania w tym kierunku podjęto w połowie lat 90.

Reklama

Powiązane hasła:

ADAMSKI Stanisław, APOSTOLAT ŚWIECKICH, WYSZYŃSKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama