AKOSMIZM

(filoz.) pogląd, według którego świat nie posiada rzeczywistego istnienia, będąc albo złudzeniem (G. Berkeley), albo atrybutem Boga (B. Spinoza).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama