Reklama

AKT NORMATYWNY

akt organu państwa wydany na podstawie konstytucyjnego lub ustawowego upoważnienia, zawierający normy prawne regulujące określony dział stosunków społecznych; a.n. tworzą strukturę hierarchiczną w zależności od ich mocy prawnej, np. ustawy - rozporządzenia Rady Ministrów - zarządzenia ministrów; akt niższego rzędu nie może być sprzeczny z aktem wyższego rzędu i może regulować jedynie te kwestie, które zostały wymienione w upoważnieniu do jego wydania.

Reklama

Powiązane hasła:

USTAWA, , DEKRET, VACATIO LEGIS, SĄDOWNICTWO KONSTYTUCYJNE, ŹRÓDŁA PRAWA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama