Reklama

AKT NOTARIALNY

dokument sporządzony przez notariusza w formie przewidzianej prawem, stwierdzający treść czynności prawnej; niektóre czynności prawne, np. umowa przeniesienia własności nieruchomości, umowa spółki z o.o., umowa spółki akcyjnej, wymagają formy a.n. pod rygorem nieważności.

Reklama

Powiązane hasła:

DAROWIZNA, SPRZEDAŻ, ODKUPU PRAWO

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama