Reklama

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

jednostronna czynność prawna założyciela, dokonana w formie przewidzianej prawem (np. w formie aktu notarialnego), której celem jest utworzenie określonego podmiotu (gospodarczego - np. spółka z o.o., społecznego - np. fundacja).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama