AKULTURACJA

proces wzajemnego przenikania się kultur dwu społeczności pozostających w stałej styczności, prowadzący do przekształceń w ich obrębie (jednej z nich lub obu); przejawia się adaptacją nowych form, przejmowaniem wzorów (dyfuzja kulturowa), ich modyfikacją i tworzeniem treści synkretycznych obu kultur, bądź całkowitym odchodzeniem od wartości dotychczasowych, a w konsekwencji zanikiem wcześniejszych tradycji; teorie a. stworzyli R. Redfield, R. Linton i M.J. Herskovits (1936) w związku z badaniami antropologicznymi społeczności Indian z rezerwatów w USA oraz imigrantów.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama