Reklama

ALGONKINOWIE

zespół ok. 100 plemion Indian Ameryki Płn.; pierwotne siedziby we wsch. Kanadzie (m.in. Delawarowie, Mohikanie), w okolicy Wielkich Jezior (m.in. Czipewejowie, Kri, Szaunisi) i na obszarze Wielkich Równin po G. Skaliste (m.in. Czejenowie, Czarne Stopy); należą do algonkińskiej grupy językowej; stawiali zbrojny opór europejskiej kolonizacji, większość wsch. i centralnych A. uległa eksterminacji; ocalała część migrowała na zachód; obecnie zamieszkują rezerwaty (ok. 100 tys.).

Reklama

Powiązane hasła:

PENSYLWANIA, DELAWAROWIE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama