Reklama

AMALEKICI

lud semicki zamieszkujący Edom (Negew), prowadzący długotrwałe wojny z Izraelem; ostatecznie pokonani przez Saula i Dawida.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama