AMALRYK Z BNE

(połowa XII w.

francuski filozof i teolog, ksiądz; prof. teologii w Paryżu; negował istnienie dobra i zła uznając uczynki człowieka za uczynki Boga; jego poglądy legły u podstaw doktryny sekty rel. zw. amalrycjanami.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama