ANALIZA STATYSTYCZNA

badanie i interpretacja zebranego materiału statystycznego w celu ujawnienia w nim określonych prawidłowości i związków oraz formułowanie na ich podstawie wniosków; obejmuje analizę struktury, dynamiki, natężenia i współzależności.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama