ANDRAGOGIKA

dział pedagogiki zajmujący się zagadnieniami pobudzania, ukierunkowywania i wspomagania procesów wychowania, kształcenia i samokształcenia ludzi dorosłych.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama