ANTYPEDAGOGIKA

kierunek współcz. pedagogiki alternatywnej odrzucający ideę wychowania jako narzucanie dziecku autorytetu osoby dorosłej bez możliwości wyboru; postuluje równouprawnienie wychowanka i wychowawcy, który ma wspierać podopiecznego w jego indywidualnych poszukiwaniach; gł. przedstawiciele: A. Miller, H. von Schönebeck.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama