AUGUSTYNIZM

system filozoficzny i teologiczny św. Augustyna, a także te nurty w filozofii i teologii chrześc., które szczególnie akcentują bezpośrednie współdziałanie Boga w procesie ludzkiego poznania (iluminacja), wyższość doświadczenia wewn. nad zewn. i nadrzędną wolność Boga w udzielaniu łaski; do połowy XIII w. a. miał pozycję dominującą w chrześc. myśli Zachodu.

Reklama

Powiązane hasła:

MICHAŁ Z BYSTRZYKOWA, AUGUSTYN

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama