AZJANICKIE JĘZYKI

wymarłe j. nieindoeuropejskie i niesemickie używane w Azji płd.-zach. w VI-IV tysiącleciu p.n.e.: protohetycki, hurycki, sumeryjski, elamicki i in.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama