BADANIA OPINII PUBLICZNEJ

badania ankietowe ustalające metodami statystycznymi poglądy społeczeństwa i składających się na nie grup na określone tematy (preferencje wyborcze, opinie na temat np. aborcji itp.); po raz pierwszy przeprowadzone 1824 w msc. Wilmington, w stanie Delaware (USA) dla zbadania preferencji przed wyborami prezydenckimi; w skali ogólnonarodowej podobny sondaż przeprowadzono po raz pierwszy 1912, (także przed wyborami prezydenckimi w USA); za właściwy początek b.o.p. uważa się założenie 1935 przez amer. psychologa George'a Gallupa inst. b.o.p.; w Polsce badaniami opinii publicznej zajmują się m.in. CBOS, OBOP, Pentor i Ośr. Badań Prasoznawczych UJ.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama