BENNI Tytus

(1877-1935)

językoznawca, założyciel Inst. Fonetyki UW; twórca podstaw teoret. polskiej fonetyki opisowej i eksperymentalnej; autor prac m.in.: O akcencie polskim, spostrzeżenia i pomiary, Palatogramy polskie, przekład Zasad fonetyki ogólnej L. Roudeta.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama