BERLITZ Maximilian

(1852-1921)

amerykański pedagog pochodzenia niem.; twórca metody nauczania języków obcych bez korzystania z języka ojczystego.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama