Reklama

"BIALI"

1861-64 w Królestwie Polskim obóz polit. liberalnego ziemiaństwa, burżuazji i inteligencji; przeciwny ugodowej polityce A. Wielopolskiego i powstańczym dążeniom "czerwonych"; propagował pracę organiczną, walkę o niepodległość wiązał z interwencją dyplomatyczną mocarstw eur.; gł. działacze: L. Kronenberg, A. Zamoyski, K. Majewski (IV-IX 1863 jeden z gł. przedstawicieli władz powstania styczniowego), K. Ruprecht, E. Jurgens.

Reklama

Powiązane hasła:

, FELIŃSKI Zygmunt Szczęsny, JURGENS, LEMPKE, TRAUGUTT, TOWARZYSTWO ROLNICZE, JANOWSKI, DALEWSKI Franciszek, POWSTANIE STYCZNIOWE, TACZANOWSKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama