BIFURKACJA

(kult.)

w pedagogice - podział szkoły (zwł. liceum) na dwa równoległe, zróżnicowane programowo, kierunki.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama