BIRUNI

al- (973-1048)

arabski encyklopedysta, historyk, matematyk, astronom, filozof; wyrażał wątpliwości wobec geocentrycznego systemu Ptolemeusza i wysuwał hipotezę ruchu Ziemi wokół Słońca; wykonał pomiary nachylenia ekliptyki do równika, które przez kilka wieków górowały nad innymi dokładnością; opracował nowy, dokładniejszy sposób obliczania promienia Ziemi, sześć wieków przed Sneliusem zaproponował trygonometryczną metodę pomiaru odległości, zbieżną z dzisiejszą triangulacją; udoskonalił podstawowe przyrządy astronomiczne swojej epoki - astrolabium, kwadrant i sekstant; skonstruował pierwszy nieruchomy kwadrant ścienny do precyzyjnych obserwacji Słońca i planet, który - mając średnicę 7,5 m - przez 400 lat był największym tego typu przyrządem na świecie; wywarł znaczący wpływ na rozwój przyrodoznawstwa i arabskiej filozofii średniowiecznej.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama