Reklama

BUNCHE Ralph

(1904-71)

amerykański socjolog i dyplomata, Murzyn; współautor Karty Narodów Zjednoczonych, mediator z ramienia ONZ w konflikcie arabsko-izraelskim o Palestynę (1948), podczas kryzysu sueskiego (1956), wydarzeń w Kongo (1960) i na Cyprze (1964); 1957-70 zastępca sekretarza generalnego ONZ; działacz na rzecz równouprawnienia czarnych w USA; 1950 laureat pokojowej nagrody Nobla.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama