BURIACKI JĘZYK

z grupy mongolsko-ałtajskiej; używany przez ok. 420 tys. Buriatów zamieszkujących Federację Ros. (Buriację) i płn. Mongolię; wiele dialektów, ob. język lit. z alfabetem ros. (od 1938); dawn. literatura z pismem staromongolskim.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama