Reklama

BUZEK Jerzy Karol

(ur. 1940)

mechanik-energetyk, działacz polit.; prof. Inst. Inżynierii Chem. PAN, od 1980 w NSZZ , działacz i ekspert d.s. gosp.; 1997-2001 premier rządu RP; kontynuował reformy gosp. i ustrojowe; 2001 krótko przew. AWS "Solidarność"; po przegranych wyborach przez koalicję rządzącą, prorektor Akademii Polonijnej w Częstochowie; 2004 i 2009 wybrany do Parlamentu Europejskiego (w obu elekcjach uzyskał najw. w Polsce liczbę głosów); od VII 2009 przewodniczacy Parlamentu Eyropejskiego (na pół kadencji).

Reklama

Powiązane hasła:

BALCEROWICZ Leszek, PARLAMENT EUROPEJSKI, AKCJA WYBORCZA , SUCHOCKA

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama