Reklama

CENAR Edmund

(1856-1913)

pionier wychowania fizycznego; redagował "Przewodnik Gimnastyczny" (Lwów-Kraków).

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama