Reklama

CZYNNOŚĆ PRAWNA

czynność zmierzająca świadomie do ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku prawnego (np. zawarcie umowy, sporządzenie testamentu, zapłata długu); niezbędnym elementem cz.p. jest oświadczenie woli, tj. zewnętrzny przejaw aktu woli, skierowane na spowodowanie skutków prawnych. Świadczenie woli może być wyraźne (np. pisemne lub ustne) lub dorozumiane (np. oddanie płaszcza na przechowanie do szatni). Cz.p. może być w zasadzie dokonana w dowolnej formie, jednak niekiedy prawo uzależnia jej ważność od zachowania szczególnej formy (np. forma aktu notarialnego dla kupna - sprzedaży nieruchomości); cz.p. muszą być zgodne z obowiązującym prawem.

Reklama

Powiązane hasła:

PRZEDSTAWICIEL, AKT ZAŁOŻYCIELSKI, PROKURENT, AKT NOTARIALNY, SOLIDARNOŚĆ, PREKLUZJA, PEŁNOMOCNICTWO, UBEZWŁASNOWOLNIENIE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama