Reklama

DAROWIZNA

umowa, na mocy której jedna strona (darczyńca) dokonuje nieodpłatnie kosztem swego majątku powiększenia majątku drugiej strony (obdarowanego); wymaga aktu notarialnego.

Reklama

Powiązane hasła:

PODATEK DOCHODOWY, ŚWIADECTWO UDZIAŁOWE, POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama