DROBNOMIESZCZAŃSTWO

(filoz.)

określenie postawy życiowej, związanej ze swoistym kodeksem postępowania (gromadzenie dóbr, zabieganie o pochlebną opinię środowiska, lekceważenie autentycznych wartości).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama