DROGA OPTYCZNA

iloczyn drogi geometrycznej s światła w danym ośrodku jednorodnym i współczynnika załamania ośrodka n: d=s*n. Ponieważ n=c/v (gdzie: c - prędkość światła w próżni, v - prędkość światła w danym ośrodku), d.o. jest drogą, jaką przebyłoby światło w próżni w czasie równym czasowi przebycia danej drogi w danym ośrodku.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama