EKSKLUZYWNOŚĆ

elitarność, wyodrębnienie się z otoczenia.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama