EKSPATRIACJA

(polit. 2)

dobrowolne opuszczenie kraju, zerwanie z ojczyzną.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama