EKSTRAPOLACJA

wnioskowanie o tendencjach rozwojowych, przewidywanie przebiegu jakiegoś zjawiska w oparciu o jego dotychczasowy przebieg lub o inny, analogiczny proces; w matematyce: wyznaczanie wartości funkcji f(x) na zewnątrz przedziału, w którym jest ona znana.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama