EKWIWOKACJA

dwuznaczność; błąd logiczny polegający na użyciu w jednej wypowiedzi jakiegoś terminu w dwóch znaczeniach, podczas gdy jej poprawność wymaga użycia go za każdym razem w tym samym znaczeniu.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama