Reklama

"KOMANDOSI"

nieformalna grupa studenckiej młodzieży lewicowej i młodych pracowników nauki, skupiona wokół J.Kuronia i K.Modzelewskiego w drugiej poł. lat 50. i w latach 60.; postulowała głęboką reformę partii i ustroju PRL; działała na wyższych uczelniach, pozostawała pod wpływami L.Kołakowskiego i B.Baczki; wzięła czynny udział w wydarzeniach marca 1968; należeli m.in. A.Smolar, A.Michnik, J.Lityński, H.Wujec; nazwa nadana przez ówczesny aparat propagandowy, miała symbolizować zamysł obalenia przez „K.” ustroju PRL siłą.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama