Reklama

KONSTYTUCJA MAŁA 1919

właśc. Uchwała Sejmu Ustawodawczego 20 II 1919 o powierzeniu J. Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa

określała organizację i zakres działania władz najwyższych do uchwalenia Konstytucji Marcowej 1921; władzę ustawodawczą sprawował Sejm Ustawodawczy, wykonawczą Naczelnik Państwa i rząd; każdy akt Naczelnika Państwa wymagał kontrasygnaty właściwego ministra.

Reklama

Powiązane hasła:

NACZELNIK PAŃSTWA, POLSKA. HISTORIA. PONOWNE TWORZENIE PAŃSTWA POLSKIEGO

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama