Reklama

"KUŹNICA"

(stowarzyszenie)

stowarzyszenie lewicowej inteligencji w Krakowie; zawiązane 1976 z inicjatywy m.in. T. Hołuja, J. Broszkiewicza, Z. Siatkowskiego, J. Klasy, A. Ogorzałka; prowadzi klub, wydaje miesięcznik "Zdanie" (zawieszony 1982 i 1990-94); przyznaje nagrody ; 1982 przymuszone do samorozwiązania, działało w formule ośr. kultury, 1989 reaktywowane; skupia ok. 300 przedstawicieli środowisk artyst., nauk. i polit., gł. Krakowa i Warszawy.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama