Reklama

LEGALIZACJA

urzędowe stwierdzenie wiarygodności; uznanie (np. umowy) za zgodne z prawem lub obowiązującą normą; zatwierdzenie: organizacji, partii, instytucji - nowo utworzonej lub działającej uprzednio nielegalnie.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama