Reklama

LEWANDOWSKI Janusz

(ur. 1951)

polityk, ekonomista; 1980-81 doradca ekon. "Solidarności"; 1990 współzał. Kongresu Liberalno-Demokratycznego (KLD); 1989-91 i 1993-97 przew. Rady Programowej Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową; minister przekształceń własnościowych w rządach J. Bieleckiego i H. Suchockiej (uruchamiał warszawską giełdę i Program Powszechnej Prywatyzacji); 1994-97 ekspert w Chinach, Indiach, Wietnamie i na Ukrainie, wykładowca na Uniw. Harvarda; po połączeniu Unii Demokratycznej z KLD we władzach Unii Wolności; poseł na Sejm 1991-93 (z listy KLD), 1997-2001 z listy Unii Wolności, od 2001 z listy Platformy Obywatelskiej; jeden z czołowych rzeczników gospodarki wolnorynkowej i prywatyzacji; 2004 i 2009 wybrany do Parlamentu Europejskiego (gdzie został powołany na stanowisko szefa Komisji Budżetowej). Od 2010 komisarz UE ds budżetu.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama