Reklama

LUŚNIA Robert

(ur. 1962)

działacz; właściciel firmy handlującej ziołami Herbapolu Lublin, w którym wcześniej był wiceprezesem; wykształcenie średnie ogólne; czł. Ruchu Młodej Polski, NZS; 1982 internowany (za kolportaż nielegalnych pism), 1985 skazany za znieważenie Sejmu PRL; współzałożyciel ZChN, z którego wystąpił 1992; ob. czł. Ruchu Katolicko-Narodowego (A. Maciarewicza) i jego skarbnik; poseł na Sejm IV kadencji z listy Ligi Polskich Rodzin; 2005 uznany za kłamcę lustracyjnego (w latach 1983-88 donosił na Ruch Młodej Polski, za co otrzymywał pieniądze); jeśli sąd II instancji zatwierdzi wyrok, otrzyma zakaz pełnienia funkcji publicznych przez 10 lat.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama