Reklama

MATRIARCHAT

typ organizacji społeczeństwa pierwotnego, w którym decydującą rolę odgrywała kobieta; współczesne teorie antropologiczne ograniczają występowanie m. jedynie do pewnych ludów, a i tam miał polegać gł. na matrylinearnej zasadzie pokrewieństwa i dziedziczenia; w niektórych grupach realizowany był matrylokalny typ rodziny; w żadnym wypadku m. nie dotyczył sposobów wykonywania i przekazywania władzy, świadczył jedynie o większym znaczeniu rodu matki niż ojca.

Reklama

Powiązane hasła:

BACHOFEN Johann Jakob, DIERI, MELANEZYJCZYCY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama