Reklama

Reklama

McGILLA UNIWERSYTET

angielskojęzyczny prywatny uniw. w Montrealu, jeden z największych w Kanadzie, znany na forum międzynar. z badań w zakresie chemii, medycyny i biologii; powstał 1821 dzięki donacji Jamesa McGilla, kanad. handlarza futer.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama