Reklama

MEMORANDUM

nieformalne, nie podpisane pismo dyplomatyczne, zawierające najczęściej streszczenie, faktyczne lub prawne ujęcie zagadnień będących przedmiotem rokowań między stronami; m. może być załącznikiem do noty, może również zostać wręczone osobiście jako dopełnienie ustnej rozmowy.

Reklama

Powiązane hasła:

TANAKA, AIDE-MÉMOIRE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama