Reklama

"MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY"

ogólnokrajowy dziennik urzędowy przeznaczony do zamieszczania obwieszczeń lub ogłoszeń dotyczących wpisów do rejestru handlowego, ogłoszeń wymaganych przez Kodeks spółek handlowychKodeks postępowania cywilnego a także przez przepisy innych ustaw. Przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać w lokalu swojej siedziby numery "M.S. i G.", w którym zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia go dotyczące. Wydawanie "M.S. i G." należy do zakresu zadań Ministra Sprawiedliwości.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama