Reklama

"NÉPSZABÁDSÁG"

"Wolność Ludu"

dziennik węgierski; zał. 1956 na fali rewolucji węgierskiej, oficjalny organ Węg. Socjalistycznej Partii Robotniczej (odpowiednik pol. ); w latach 70. i 80. nakład ok. 800 tys. egz.; po transformacji ustrojowej 1990 sprywatyzowany (50% udziałów w rękach niem. koncernu Bertelsmann Jarl Grupen), sympatyzuje z Węg. Partią Socjalistyczną; nakład 200 tys. egz. (2002).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama