Reklama

OFERTA

jeden ze sposobów zawarcia umowy; oświadczenie woli zawierające stanowczą propozycję zawarcia umowy; umowa dochodzi do skutku w wyniku prostego przyjęcia o. przez jej adresata; o. może być skierowana zarówno do indywidualnie oznaczonego odbiorcy, jak i do ogółu.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama