Reklama

OLECHOWSKI

Andrzej (ur. 1947)

Reklama

dyplomata, polityk, ekonomista; stały przedstawiciel PRL w Konferencji NZ ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) w Genewie, następnie w Banku Światowym; uczestnik obrad Okrągłego Stołu jako ekspert strony rządowej; 1989-91 wiceprezes NBP; 1992 minister finansów w rządzie J. Olszewskiego, a po jego upadku doradca ekonomiczny L. Wałęsy, współorganizator BBWR; 1993-95 minister spraw zagr. w rządzie W. Pawlaka; współzał. opozycyjnej partii polit. tzw. Ruchu Stu; 2000 kandydat na prezydenta, jako niezależny (uzyskał 18% głosów). 2001 gł. organizator nowego centroprawicowego, liberalnego ugrupowania polit. Platforma Obywatelska; z czasem w niej zmarginalizowany, 2009 wystąpił z Platformy.

Powiązane hasła:

TUSK, PLATFORMA OBYWATELSKA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama