OLSZEWSKI

Jan (ur. 1930)

Reklama

prawnik, adwokat w procesach karnych i politycznych; działacz polityczny; 1956-57 współpracownik tygodnika , po jego rozwiązaniu objęty zakazem pracy w dziennikarstwie; czł. Klubu Krzywego Koła; współzałożyciel i działacz KSS KOR i ROPCiO, doradca NSZZ , współautor jej statutu, uczestnik obrad Okrągłego Stołu; 1989-91 z-ca przewodniczącego Trybunału Stanu; od 1990 wiceszef Krajowego Komitetu Obywatelskiego Lecha Wałęsy; od X 1991 poseł na sejm z list kolejno Porozumienia Centrum, ROP, Ligi Rodzin Polskich; XII 1991-VI 1992 premier; współzał. i przewodniczący Ruchu dla Rzeczypospolitej, 1995 założyciel i przew. partii Ruch Odbudowy Polski (ROP).

Powiązane hasła:

, PAWLAK, MACIEREWICZ, ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKO-NARODOWE, , LIGA POLSKICH RODZIN, OLECHOWSKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama